Waterhole 28. oktober 2008
Neste Waterhole er 28. oktober 2008.

Foredragsholder er Magnus Hauge Greaker fra Justisdepartementets lovavdeling

Tema er: ”Hva vil norske myndigheter arbeide med innefor immaterialrett i tiden fremover?”
Copyright © 2005 - 2011 NIR – Design: Jeepster