Waterhole/Årsmøte 23. mars 2010
Waterhole/Årsmøte avholdes tirsdag 23. mars 2010. Møtet begynner kl 08.00 med enkel frokostservering. Det faglige program starter kl 08.15.

Innleder er lovrådgiver Magnus Hauge Greaker, Lovavdelingen, Justisdepartementet.


Tema er: ”Ny varemerkelov”
Copyright © 2005 - 2011 NIR – Design: Jeepster