Waterhole 14. desember 2005
Tove Aas Helge vil holde et foredrag om:

”Patentstrategier - fra en praktisk innfallsvinkel”.

Dette waterhole har ”jule”-preg, og det serveres julegløgg allerede fra kl 07.45, slik at det blir litt ekstra tid til å snakke med kolleger og forbindelser før foredraget. Husk påmelding til bjorg.knutsen@wiersholm.no innen fredag 9.12.

Velkommen!
Copyright © 2005 - 2011 NIR – Design: Jeepster