Waterhole 8. desember 2009
Ekvivalens og analogifremgangsmåtepatenter etter Høyesteretts kjennelse i Donepezilsaken.

Innledere:

Advokat Inger Ørstavik, Schjødt
Advokat Håkon Bleken, Haavind
Advokat Gunnar Sørlie, BA-HR
Copyright © 2005 - 2011 NIR – Design: Jeepster