Bedriftens hemmelighet - og rettighet?
Advokatfullmektig Harald Irgens-Jensen holdt foredrag på Waterhole den 10. juni 2008 hvor temaet var ”Bedriftens hemmelighet - og rettighet?
Bedrifters rettslige vern mot at andre utnytter deres bedriftshemmeligheter eller annen virksomhetsrelatert informasjon.”

Den 7. november 2008 kl 10.15 vil han forsvare sin avhandling med samme tema for graden ph.d. (philosophiae doctor)

Les mer her
Copyright © 2005 - 2011 NIR – Design: Jeepster