Årsmøte og Waterhole 27. mars 2012
Årsmøte og Waterhole avholdes 27. mars 2012. Møtet begynner kl 08.00 med enkel frokostservering. Det faglige program starter kl 08.15.

Ved:
-
Elise Lindeberg, Post- og Teletilsynet
- Annebeth B. Lange, UNINETT

- Solrun Dolva, Patentstyret

Tema er: ”Forholdet nye gTLDer og varemerker - utfordringer og muligheter for varemerkeeiere”
Copyright © 2005 - 2011 NIR – Design: Jeepster