Waterhole 5. juni 2012
Waterhole avholdes tirsdag 5. juni 2012 i lokalene til Wiersholm, Ruseløkkeveien 26, 5. etasje, Oslo. Møtet begynner kl 08.00 med enkel frokostservering. Det faglige program starter kl 08.15.

1) Orientering om høring om endringer i patentloven m.m (gjennomgang av tiltak innført i norsk rett ved gjennomføringen av EUs patentdirektiv m.m.) v/styret. (Høringsdokumentene finnes her)

2) Orientering om den nye Patentstyreloven, bl.a. med opprettelse av en Klagenemd for industrielle rettigheter v/juridisk direktør Maria Engøy Duna, Patentstyret

3) Avdelingsdirektør Bernt Boldvik, Patentstyret: Designbeskyttelse - noen trender og utviklingstrekk, bl.a. som følge av at Norge nå er med i den internasjonale registreringsordningen for design.
Copyright © 2005 - 2011 NIR – Design: Jeepster