Seminar 15. mai 2012
NIR inviterer til seminar om

“File history estoppel”

Domstolspraksis i forskjellige europeiske land
Fortolkningen av patentkrav i innsigelsessaker i EPO og administrative fallgruver

 

Tirsdag den 15. mai 2012 kl. 15.00 – 17.30 i lokalene til Wiersholm, Mellbye og Bech, Ruseløkkveien 26, 5. etasje, Oslo.

Innlegg ved:

-   Advokat dr. juris Are Stenvik, BA-HR. 

-   European Patent Attorney Jakob Pade Frederiksen, Inspicos A/S (DK), sakkyndig dommer ved Sø- og Handelsretten (DK)

Spørsmålet om hvorvidt korrespondansen med patentmyndighetene under søknadsbehandlingen kan tas i betraktning ved vurderingen av patentets beskyttelsesomfang er ofte gjenstand for diskusjon blant jurister og patentfullmektiger. I USA er ”estoppel”-praksis noenlunde konsistent og ensartet, mens situasjonen i Europa er mere uklar. I lyset av den manglende internasjonale harmonisering på området har AIPPI satt ”estoppel” problematikken opp som ett av temaene på kongressen i Seoul i oktober 2012 (Question Q 229).

På seminaret vil nasjonal domstolspraksis i enkelte utvalgte europeiske land og anvendelsen i EPOs appellorganer av EPC artikkel 69 og den tilhørende protokoll bli sett nærmere på. Enkelte fallgruver som EPOs innsigelses- og klageordninger innebærer for patenthavere vil også bli belyst.
Copyright © 2005 - 2011 NIR – Design: Jeepster