Medlemsmøte 17. april 2012
Medlemsmøte tirsdag 17. april 2012 kl. 15.00 – 17.00 i lokalene  til advokatfirmaet Grette, Filipstad brygge 2, 6. etasje (merk: ikke hos Wiersholm denne gangen!).

Tema: Utredning om adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter
Innledning ved advokat Astri M. Lund, GRETTE
 
I februar i år sendte Justisdepartementet på høring en utredning om adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter. Utredningen er skrevet av advokat Astri M. Lund.

I utredningen foreslås det å innføre adgang til særskilt pantsettelse av patenter og planteforedlerretter. Astri M. Lund vil gjennomgå hovedtrekkene i utredningen og forslagene til lovendringer.

Etter innledningen legger vi opp til spørsmål og diskusjon. Dersom det ligger til rette for det vil foreningen på bakgrunn av det som fremkommer under diskusjonen utarbeide en høringsuttalelse.
 
Copyright © 2005 - 2011 NIR – Design: Jeepster