Medlemskap
Om medlemsskap
Medlemskap i NIR og den norske gruppe i AIPPI kan tegnes av enkeltpersoner eller av bedrifter. Medlemskap i den norske gruppe i AIPPI inkluderer medlemskap i NIR, men det er også mulig å tegne medlemskap kun i NIR.

Medlemskap er åpent for enhver som har en forretningsmessig, yrkesmessig, vitenskapelig eller personlig interesse i et eller flere av foreningens virksomhetsområder.

Medlemmer har rett til å delta i foreningens arrangementer, slik som våre frokostmøter, kalt waterholes, samt rett til å motta vårt nyhetsbrev. Medlemskap gir også tilgang til medlemssidene på våre hjemmesider.
Gjeldende priser for årskontingent
Personlig medlemskap i NIR: kr. 400,-
Personlig medlemskap i AIPPI og NIR: kr. 1.400,-
Bedriftsmedlemskap i NIR: kr. 800,-
Bedriftsmedlemskap i AIPPI og NIR: kr. 1.800,-
Tegne medlemskap
Medlemskap tegnes ved henvendelse til vårt sekretariat, kontakt. Nærmere bestemmelser om rettigheter og plikter knyttet medlemskap fremkommer av foreningens vedtekter.
Copyright © 2005 - 2011 NIR – Design: Jeepster