Kontaktinformasjon
NORSK FORENING FOR INDUSTRIELL RETTSBESKYTTELSE
NORWEGIAN GROUP OF AIPPI


Styrets leder:
Amund Brede Svendsen, Attorney at law
Advokatfirmaet Grette DA
P.O.Box 1397 Vika, 0114 Oslo
E-mail: amund.svendsen@grette.no

Nestleder:
Are Stenvik
Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen
P.O.Box 1524 Vika, 0117 Oslo
E-mail: ast@bahr.no

Medlemmer:
Carsten Lous
Zacco Norway AS
P.O.Box 2003, 0125 Oslo
E-mail: carsten.lous@zacco.com

Maria Engøy Duna
Patentstyret
P.O.Box 8160 Dep., 0033 Oslo
E-mail: med@patentstyret.no

John Asland
Institutt for privatrett
P.O.Box 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo
E-mail: john.asland@jus.uio.no

Anne Marie Mæhre Seterlund
Statkraft Development AS
P.O.Box 200 Lilleaker, 0216 Oslo
E-mail: annemarie.maehre@statkraft.com

Sekretær/kasserer:
  
Rune Opdahl
Wiersholm Mellbye & Bech
P.O.Box 1400 Vika, 0115 Oslo
E-mail: rop@wiersholm.no

Sekretær: Bjørg Knutsen
E-mail: bk@wiersholm.no
Copyright © 2005 - 2011 NIR – Design: Jeepster