Informasjon om NIR og AIPPI
NIR ønsker å fremme forståelsen for viktigheten av beskyttelse av innovasjon og arbeider for utviklingen av norsk og internasjonal lovgivning på immaterialrettighetenes område. NIR samarbeider med søsterforeninger i de øvrige nordiske land for å fremme disse mål.

NIR er høringsinstans for norske myndigheter i lovsaker innen immaterialrett.

NIR hadde pr 01.01.2011 126 personlige og 13 bedriftsmedlemmer. Foreningen har frokostmøter i Oslo ca 6-7 ganger i året, med faglige foredrag. Det kommer vanligvis fra 35 og opptil 60 medlemmer på disse møtene.
Les om neste møte

- - -

Den norske AIPPI-gruppen teller 120 personlige medlemmer og 8 bedriftsmedlemmer. Gruppens medlemmer har adgang til internasjonale møter og internasjonalt faglig samarbeid. Gruppen besvarer spørsmålsskrift om norsk immaterialrett som benyttes i AIPPIs faglige og vitenskapelige arbeid.
Vedtekter for NIR
Klikk her

Årsberetning for 2009
Klikk her

Regnskap for 2009
Klikk her

Årsberetning for 2008
Klikk her

Regnskap for 2008
Klikk her

Revisjonsberetning for 2008
Klikk her

Referat fra årsmøtet 2008
Klikk her

Årsberetning for 2007
Klikk her

Regnskap for 2007
Klikk her

Referat fra årsmøtet 2007
Klikk her

Årsberetning for 2006
Klikk her

Regnskap for 2006
Klikk her

Referat fra årsmøtet 2006
Klikk her

Årsberetning for 2005
Klikk her

Regnskap for 2005
Klikk her

Referat fra årsmøtet 2005
Klikk her

Årsberetning for 2004
Klikk her

Regnskap for 2004
Klikk her

Vedtekter for den norske AIPPI-gruppen
Klikk her


Copyright © 2005 - 2011 NIR – Design: Jeepster